Jakým způsobem lze identifikovat vlastní nedostatky a nové příležitosti

Porovnejte se s konkurencí a zjistěte, v čem jste lepší, horší nebo kde existují nové příležitosti pro expanzi.
Sledujeme-li aktivity konkurence a to nejen na sociálních sítích, můžeme hodnotit naše nedostatky a příležitosti ke zlepšení.
Námi navržený automatizovaný systém na základě vhodně zvolených metrik, kterým vy jako uživatelé můžete individuálně přiřadit míru významnosti. Vyhodnotí vás i vaše konkurenty a výsledky přehledně seřadí od nejlepšího k nejhoršímu.
vaha
Na základě rozdílové analýzy pak lze identifikovat v čem je váš projekt pozadu oproti nejlepším (lídrům) ve vašem oboru, přičemž na těchto nedostatcích můžete dále pracovat, hovoříme pak o tzv. „Procesu učení se od (kopírování) nejlepších.“
Druhým přístupem je hledání unikátnosti našeho řešení. Tedy porovnáváme náš profil se všemi konkurenty a hledáme oblasti, v nichž působí velmi málo konkurentů, nebo zde působíme sami, případně je prozatím nikdo nevyužívá „Hledáme tak nové příležitosti a stáváme se tvůrci trhu.“
Je však nutné si vždy položit zda to, že v dané oblasti nikdo nepůsobí je zapříčiněno chybou konkurence nebo faktem, že je daná oblast neperspektivní a náklady vložené do jejího zkvalitnění jsou investovány neefektivně (zbytečně).

Náš systém poskytuje různé možnosti analýz a doporučujících expertních pravidel, které vám mohu napomoci ke zkvalitnění vámi poskytovaných služeb nebo při získávání nových potenciálních zákazníků.

Individuální hodnocení nebo přednastavená pravidla experta?

Náš systém nabízí přednastavená pravidla pro hodnocení a porovnání všech klíčových aktivit v on-line podnikání. Může tak mnohdy využít hned několik strategií jak hodnotit dílčí oblasti nebo celé projekty.

Naproti tomu vy sami (subjektivně) nejlépe víte, jak je pro vás a vaše zákazníky, která oblast významná. V našem systému pak můžete těmto oblastem přiřadit individuální ohodnocení a tím je zdůraznit nebo potlačit v celkovém kontextu.

Komplexní analýzy jsou vám poskytovány dle zvoleného programu v ročních, kvartálních, měsíčních, týdenních a v některých případech i denních reportech, kterou jsou vám k dispozici nejen v rámci on-line náhledu, ale i jako souhrnné komentované analýzy v podobě PDF dokumentů ke stažení.

Vlastní analýzy a jejich nastavení

V případě vašeho zájmu, lze do systému doplnit individuální analýzu, která bude kombinovat dostupné zdroje informaci a reportovat je dle vámi zvolených pravidel a požadavků.