Co všechno lze u nás sledovat a analyzovat?

Námi poskytovaný analytický nástroj umožňuje sledovat mnoho relevantních veličin ovlivňujících vaše podnikání. Nástroj zahrnuje celou řadu interních i externích ukazatelů, které lze vzájemně kombinovat a získávat tak relevantní informace. Pro různé oblasti podnikání je velmi důležité nastavit různé parametry pro sledování, případně upravit jejich významnost nebo optimalizovat celý analytický proces. Jsme připraveni vám s touto problematikou pomoci a po konzultaci s vámi vždy vyladit správné nastavení.
benefits2_1
Mezi interní ukazatele výkonnosti vašeho webového projektu patří:
 • Google Analytics – sledující reálnou návštěvnost a aktivitu vašich uživatelů
 • Ekonomické a prodejní ukazatele – reálné objednávky v eshopu, jejich množství, prodávané produkty a ceny, na základě těchto informací můžeme hodnotit
 • Četnost prodávání vybraných komodit
 • Vzájemnou kombinaci nakupovaných komodit
 • Vliv lokality na nákup komodit
 • Analýza zákazníků, výše jejich nákupu, opakovaný nákup atd.
 • Jedná se jen o zlomek možných hodnocení, které lze nad takto získanými daty provádět
benefits2_2
Informace o pozicích ve vyhledávačích na vybraná klíčová slova
 • Sledování pozic na prémiová velmi často vyhledávaná slova
 • Sledování pozic na specializovaná (konkretizovaná) klíčová slova, s nízkou frekvencí vyhledávání, ale s vysokou mírou relevance (názvy produktů, akcí, témat, účel použití atd.)
benefits2_3
Informace o aktivitách na sociálních sítích
benefits2_4
Analýza marketingové komunikace nejen vlastní, ale i u konkurenčních projektů
benefits2_6
Informace o sledovaných produktech
 • Volba klíčových slov pro vyhledávání
 • Volba cenového rozpětí pro správnou identifikaci produktů
 • Přímé odkazy na skupinové položky produktů v agregátorech zboží
 • Přímé odkazy na cílové adresy produktů přímo na prodejní weby, případně weby konkurence
 • Analýza dostupnosti a dlouhodobé sledování vývoje ceny produktu
 • Identifikace příbuzných produktů
 • Chování distributorů při zavádění nových produktů, strategie slev a výprodejů
benefits2_5
Externí zdroje informací ovlivňující prodejní a marketingové prostředí v dané oblasti
 • Informace dostupné v rámci českého statistického úřadu
 • Geografické a demografické informace
 • Informace o vývojích kurzů měn a komodit (zlato, stříbro)
benefits2_7
Provázanost na další doplňkové a pomocné nástroje
 • Online tvorba reklamních a produktových nabídek
 • Návrh a publikace interaktivních multimediálních on-line prezentací
 • CRM – péče o zákazníky a komunikace se zákazníky, rozesílání sdělení a produktových nabídek

Skryté příležitosti a hrozby?

Vhodným nastavením analytických nástrojů můžeme sledovat a hodnotit nejen naše ale i známé konkurenční projekty. Můžeme tak porovnat aktivity a dynamiku rozvoje našeho podnikání s konkurencí a to jak na základě relativní přírůstků (úbytků) měřitelných veličin (činností, aktivit), tak absolutním hodnocením porovnáním s lídrem trhu (nejvýkonnějším projektem).

Na základě stanovených parametrů pro sledování a zejména díky datům získaných z webových vyhledávačů můžeme identifikovat nové konkurenty v dané oblasti, jelikož se tyto projekty začnou vyskytovat ve výsledcích našich analýz. Na nás pak pouze je, zda tento nově identifikovaný zdroj přiřadíme do portfolia sledovaných projektů či nikoliv.

Díky plně automatizované srovnávací analýze také můžeme identifikovat případné příležitosti a hrozby v rámci našeho i konkurenčních projektů.

Předstartovní konzultace a objasnění funkcionalit našeho systému

Aby bylo možné námi poskytované analytické nástroje využívat maximálně účelně a efektivně, je vhodné se seznámit s jejich možnostmi.
V rámci námi poskytovaných bezplatných skupinových školení se uživatelé seznámí na demonstraci reálného projektu, jak náš systém funguje a jaké jsou jeho možnosti, poskytované výsledky a reálný dopad na provoz celého projektu.
konzultace
Druhou alternativou je individuální placená konzultace, kdy jsou uživateli demonstrovány možnosti a funkce systému přímo na jeho vlastním webovém projektu a konkurenčním prostředí. Naši konzultanti tak prezentují vybrané funkce a možnosti systému v přímém kontextu a návaznosti na danou oblast. Diskutovány jsou jak možností přímé, tak nepřímé konkurence, substituce prodávaných produktů a další relevantní faktory ovlivňující úspěšnost podnikání v dané oblasti.

Prvotní nastavení profilu

K čemu slouží placená služba prvotního nastavení profilu našeho projektu?
Vy sami o svém podnikání víte nejvíce, identifikujete své klíčové produkty a služby. Případně znáte vaše nejbližší konkurenty či obchodní partnery.

Dalším důvodem proč využít službu prvotního nastavení profilu je ztráta objektivního nadhledu na vámi provozované podnikání. Někdy je tedy výhodnější objektivní pohled (nestranné osoby) na váš segment podnikání a nastavení parametrů bez ohledu na vaše subjektivní pocity či (negativní) zkušenosti v rámci konkurenčního boje.

Nejčastěji však nastane situace, kdy nemáte časové ani personální možnosti pro správné a detailní nastavení vašeho projektu. Po individuální rychlé konzultaci pak náš specialista nastaví a doladí váš projekt, sledované produkty a konkurenci.

Pravidelná údržba a optimalizace

Stejně tak jako se vyvíjí vaše podnikání, vyvíjí se i trh a konkurence. Proto je nutné v pravidelných intervalech individuálně vzhledem k dynamice změn ve vašem oboru upravovat doplňovat a měnit nastavení vašeho projektu.

Náš systém identifikuje a doporučuje řadu optimalizačních změn automaticky, naproti tomu je vždy vhodné provést audit sledovaných položek.

Námi nabízená placená doplňková služba aktualizace sledovaného profilu vám poskytne vždy aktuální a relevantní nastavení vašeho projektu.