Je mnoho nástrojů, mnoho dat, ale příliš málo relevantních informací.

V rámci analýzy návštěvnosti webových prezentací bychom měli hodnotit, zda jsou naši zákazníci (uživatelé) spokojení s poskytovaným obsahem a to jak z pohledu technického, tak vizuálního či obsahového.

Proč má smysl bavit se o návštěvnosti webu?

Návštěvnost webu nám říká:

  • Kolik unikátních uživatelů navštívilo naši prezentaci v daném časovém období
  • Jaký čas na našich stránkách strávili
  • Jak prezentaci procházeli
  • Jaké měli technické a programové vybavení a podobně
Tyto informace jsou obvykle prezentovány jako agregované (souhrnné) hodnoty průměrující nebo přičítající aktivity všech uživatelů.

Souhrnné informace tak reprezentují globální pohled na náš webový projekt. Můžeme tak analyzovat obecné vlastnosti a globální trendy, tedy nárůst či pokles zájmů o náš web a podobně.

navstevnost

Jaké informace jsou pro mě důležité?

Souhrnné informace lze využít k optimalizaci naší prezentace. A to jak technologicky, podle toho s jakými zařízeními a prohlížeči nás zákazníci navštěvují, tak obsahově, kdy můžeme sledovat jaký obsah je pro naše zákazníky relevantní.

Důležité je porovnat naše představy o aktivitách zákazníka s realitou. Často se stává, že při tvorbě prezentace jsme tak seznámeni s námi nabízenými produkty či službami, že pomíjíme laický pohled uživatele a mnohé informace již bereme jako samozřejmost.

Stejně tak atypické ovládání naší prezentace může být pro nás srozumitelné, ale běžný uživatel je nedokáže pochopit.

Ideální je tedy sledovat informace ne jako globální celek, ale jako individuální aktivity jednotlivých uživatelů, které ve finále směřují k požadované konverzi.

Technologie vs. Vizualizace vs. Obsah webových prezentací?

Kvalitní webová prezentace by měla reflektovat moderní technologie zejména se stále se rozšiřující množinou mobilních zařízení. Přesto je důležité reflektovat i starší systémy a prohlížeče, tak aby i tito uživatelé získali kvalitní relevantní obsah. Důležité je také brát ohled na rychlost internetového připojení, případné limity pro přenesení dat.

Vizuální stránka prezentace rozhoduje o tom, zda se uživatel na našem webu bude cítit příjemně, ovládání bude intuitivní, uživatel vždy pochopí, kde se v prezentaci nachází, případně jak se vrátí zpět, nebo který obsah již navštívil. Rovněž je potřeba zohlednit uživatelské zkušenosti z běžného užívání internetu a nesnažit se tyto návyky za každou cenu měnit. Ideální pak je, aby se uživatel k relevantnímu požadovanému obsahu mohl dostat více způsoby. Například volbou nabídek v menu, vyhledáváním či prostřednictvím zvýrazněných odkazů, novinek či akčních nabídek.

Obsahová stránka prezentace je velmi důležitou oblastí. Je komplikované najít přijatelnou míru množství a relevance prezentovaných informaci pro konkrétního uživatele. Někteří uživatelé očekávají stručný a výstižný obsah, jiní naopak preferují podrobné a detailní popisy. Ideální prezentace by měla kombinovat oba přístupy s možností volby.

Dále je nutné zohlednit nejen samotný významový obsah, ale i jeho vliv na indexování v internetových vyhledávačích (Google, Seznam, Bing). Tuto problematiku řeší problematika copywritingu, která se zabývá tvorbou unikátního a poutavého textu sdělení. Doporučuje volbu, umístění a četnost klíčových slov a frází použitých na stránce, vzhledem ke správné indexaci (zařazení) do výsledku vyhledávání.

Analýza obsahu vlastních i konkurenčních webů

Je velmi vhodné analyzovat důvody, proč se naše či konkurenční prezentace vyskytuje ve vyhledávačích na dané pozici. Analýzou (lepších, výše postavených) konkurenčních prezentací můžeme identifikovat kvalitu, strukturu a optimalizaci jimi poskytovaného obsahu. Na základě takto automaticky získaných informací můžeme následně provést optimalizaci vlastního řešení.

Cesta ideálního (typického) zákazníka webovou prezentací

cestaidealniho
Při návrhu a tvorbě webové prezentace bychom měli postupovat tak, že si definujeme ideálního zákazníka. Obvykle se jedná o několik rolí zahrnujících úplné laiky, poučené (znalé) zákazníky a odborníky.

Dle míry obeznámení s námi nabízenými produkty či službami pak bude zákazník s naší webovou prezentací pracovat. Laik nebo nový uživatel se musí rychle orientovat v navigaci a rozvržení naší prezentace, v případě nutností mu musí být k dispozici dostatečná míra podpory, nápovědy a pomoci. Naproti tomu zákazníci, kteří jsou již s naší prezentací seznámeni, požadují maximální rychlost a jednoduchost postupů k dosažení svých předpokládaných cílů (objednání, registrace, rezervace atd.).

UX (User eXperience) Uživatelské zkušenosti a váš web

Uživatelské zkušenosti jsou významnou oblastí, na niž musíme brát při návrhu webové prezentace ohled. Uživatelé jsou zvyklí na typické vizuální a obsahové rozvržení určitých typů webů (eshopy, informační portály a podobně). Je zřejmé, že v rámci konkurenčního boje se chceme odlišit, ne však za cenu změn uživatelských zvyklostí. Uživatelé jsou pak mnohdy zmateni a provádí neočekávané akce. Změny v uživatelských zvyklostech si mohou dovolit pouze tvůrci trhu, kteří mají dostatečný potenciál k tomu, aby tyto změny dlouhodobě prosadili.

Rovněž při inovaci webových prezentací a vývoji nových verzí prodejních systémů je vhodné zachovat alespoň částečnou provázanost s dřívějším nahrazovaným řešením. Změníme-li najednou vzhled prezentace, strukturu členění produktů, vizualizací výsledků vyhledávání, detailní popis o produktu a objednávací proces. Může nastat situace, kdy zákazník ztratí přehled a důvěru v nové inovované řešení, což může v nejhorším případě vyústit až v odchod zákazníka ke konkurenci.

Všechny informace o vašich projektech vždy přehledně a na jednom místě

Je nutné, abychom všechny informace o našem projektu měli vždy na jednom místě. Teprve kombinací informací o reální návštěvnosti s probíhajícími reklamními kampaněmi, vývojem trhu a mnoha dalšími relevantními faktory umožnuje objektivní pohled na aktuální stav vašeho projektu.
Námi poskytované analytické řešení vám umožní komplexní náhled na vámi provozované projekty včetně konkurence. Získáte tak odpovědi na otázky, jaké faktory v dané chvíli (období) reálně ovlivňují návštěvnost a úspěšnost vašeho internetového podnikání.