Kdy a kde prezentovat reklamu?

Na otázku kdy a kde prezentovat reklamu existuje velmi jednoduchá odpověď.
Reklamu je nutné prezentovat na takovém místě a v takovém čase, kde ji uvidí nejvíce našich potenciálních zákazníků.
Vezmeme-li si kupříkladu televizní nebo rádiovou reklamu se stále rostoucím počtem televizních kanálů či rozhlasových stanic s regionální či globální působností, je velmi komplikované identifikovat, který z těchto reklamních (doručovacích) kanálů je pro nás vhodný.
Naproti tomu v rámci českého internetového prostředí existuje několik zavedených komunikačních kanálů s předvídatelným dopadem na cílové skupiny zákazníků.
cumr_reklama
Z vyhledávačů jsou dnes hlavními hráči Google a Seznam (v pozadí pak Bing a další minoritní řešení). Pokud nemáme ve vyhledávačích kvalitní přirozené výsledky vyhledávání, můžeme zvýhodněných pozic dosáhnout pomocí PPC (placených) reklamních pozic. Navíc v rámci dalších služeb a partnerské sítě můžeme publikovat naše reklamy v textovém i grafickém formátu i na jiných serverech.

Umístění reklamy přímo ve vyhledávači nám pomůže k zobrazení našeho odkazu na preferovaná klíčová slova. Nemůžeme však ovlivnit demografické informace (věk, pohlaví, zájmy) uživatelů.

Vhodným doplňkem se zde jeví sociální sítě, kde lze reklamní formáty cílit přímo na námi vybrané skupiny uživatelů, a to jak demograficky (věk, pohlaví, zájmy) tak geograficky (v určitém městě nebo oblasti). Aby byl tento přístup efektivní, je nutné poznat cílové skupiny (segmenty) našich zákazníků a na základě toho reklamní formát správně nastavit.

Jaká je efektivní reklama?

efektivnireklamaPS
Efektivní reklama je taková reklama, která generuje očekávaný zisk.

  • Je velmi zavádějící poměřovat kvalitu reklamy podle počtu kliknutí na daný reklamní formát. Pouze redakční systémy poskytující informace a obvykle vlastní reklamní prostor (jako zdroj příjmu) mohou považovat za úspěch příchod uživatele na jejich stránky.
  • Ve většině ostatních podnikatelských oblastí je částečným úspěchem registrace (identifikace) zákazníka, tak abychom s ním v budoucnu mohli navázat další marketingovou komunikaci.
  • Plným úspěchem je pak situace, kdy si zákazník objedná a následně uhradí nabízený produkt nebo službu.
  • Dlouhodobým úspěchem je pak opakovaný nákup nebo kladné doporučení dalšímu potenciálnímu zákazníkovi.
Měření plného úspěchu prodeje na základě reklamní kampaně je však poměrně komplikované. Ideální případ, kdy zákazník klikne na naši reklamu a následně ihned bez přerušení (rozmyšlení) objednává zboží je poměrně nereálný. Zákazníci dnes posuzují prodejce, doplňkové služby, přidanou hodnotu, spolehlivost a důvěryhodnost. Obvykle uživatel prochází několik serverů a následně volí ten pro něj nejvýhodnější. Proces nákupu pak obvykle trvá i několik dnů a přímá vazba na prvotní klik na reklamu se tak ztrácí.

Kolik finančních prostředků, času a úsilí vynaložit na reklamu?

Je těžké odhadnout kolik finančních prostředků na reklamu vynaložit. Podstatné je, rozdělit reklamní kampaně dle jejich zamýšleného účelu. Jda se jedná o reklamu:

  • Udržovací reklama slouží k udržení povědomí (opakované připomenutí) naší značky, firmy, vybraných produktů, reklamy mohou byt spuštěny stále nebo ve vhodných obdobích, kdy je největší pravděpodobnost koncentrace zákazníků
  • Reklamy akční prezentují novinky, aktuality, nové produkty a služby k aktuálním příležitostem, zde je vhodné jednorázově investovat do reklamní kampaně s očekáváním rychlé (okamžité) návratnosti
kolikpenez
Námi poskytované analytické nástroje, vám zodpoví základní otázku, díky které pak můžete efektivně optimalizovat vaše reklamní kampaně.

„ Kdy a kde se na internetu vyskytují mí potenciální zákazníci? “

Reklamní systémy obvykle spoléhají na lenost a zaneprázdnění firem, které reklamu nakupují. Zákazníky informují obvykle o situaci, kdy jim dochází předplacený kredit, a tedy je nutí dále (mnohdy zbytečně) investovat.
Na základě získaných relevantních informací, jsme schopni analyzovat, kdy na vaše stránky přichází nejvíce zákazníků, kdy se realizuje nejvíce obchodů (prodejů) a tím pádem doporučit vhodné umístění reklamního formátu.

Klíčovou roli v efektivitě reklamní kampaně hraje čas. Je důležité si uvědomit, zda je námi nabízené zboží či služby sezónní záležitostí, v které měsíce v roce, dny v týdnu či hodiny uživatelé s naším systémem nejčastěji pracují nebo do našeho systému přichází z externích zdrojů. V tuto dobu je pak efektivní reklamu prezentovat.

Duální systém reklamních kampaní?

Duální systém reklamních kampaní je tvořen dvěma souběžně běžícími reklamními formáty v rámci jednoho poskytovatele (např. Google, Seznam, Facebook).

  • Průběžný formát, který je dostupný nepřetržitě zahrnuje prokliky na méně frekventované fráze nebo obsah za nízké ceny. Získáváme tak nové specializované uživatele (zákazníky) v průběhu celého reklamního období.
  • Intenzivní formát je spouštěn pouze v časových obdobích s nejvyšší návštěvností, tedy v době kdy jsou naši relevantní zákazníci dostupní na internetu. Cílem je navýšit kredit průběžného formátu kampaně a získat tak více relevantních uživatelů (zákazníků).

Automatizovaná správa reklamních kampaní?

Manuální správa reklamních kampaní, bez dlouhodobého plánu a strategie obvykle končí dvěma nevhodnými situacemi.

  • Platíme reklamu v době (měsíci, dni, hodině), kdy je to neefektivní.
  • Neplatíme reklamu vůbec, tím pádem nejsme vidět a přicházíme tak o potenciální uživatele (zákazníky).

Automatizovaná správa reklamních kampaní poskytovaná v rámci našeho systému slouží jako asistent při analýze efektivity reklamního formátu. Měření konverzních cílů a dozor nad více reklamními formáty od různých poskytovatelů.

Výsledky reklamních kampaní jsou uživateli k dispozici v okamžitém hodinovém náhledu a navíc pak v přehledných souhrnných denních reportech.

automatization

Měření dosahu, konverze a výkonnosti reklamy?

Díky kombinaci několika relevantních zdrojů jsme schopni vyčíslit náklady v on-line reklamních kampaních na získání nového zákazníka, na realizaci jednoho obchodního případu (objednávky), nebo náklady spojené s prodejem konkrétní komodity.

Díky těmto analýzám pak můžete odhadnout, zda jsou vaše investice do reklamních kampaní efektivní, zda má smysl do reklamy investovat více nebo méně, případně který reklamní formát vynechat či zařadit do svého portfolia.

Protože je reakce uživatelů (zákazníků) na reklamní formáty různá, ovlivněna mnoha objektivními či subjektivními příčinami je nutné vše průběžně analyzovat a reportovat v podobě srozumitelných strategických (plánovacích) a taktických (prováděcích) pokynů.
Náš systém je vám připraven při řešení této nelehké časově a finančně náročné operace maximálně pomoci.