O kom se mluví, ten je dobrý. Čím více se o něm mluví, tím je lepší.

Toto je základní marketingová filozofie. Značka, která je často vidět, případně produkty spojované s touto značkou jsou lépe vnímány zákazníky. Na internetu se o našem webu může mluvit na sociálních sítích, případně o nás může někdo psát, nebo se na nás (naše stránky) odkazovat.

Nelze očekávat, že o nás potenciální zákazníci budou vědět okamžitě, budování povědomí o webu, firmě, produktech a službách je nikdy nekončící proces.

Pokud chceme uspět, musíme se na marketingové komunikaci aktivně podílet.
Budování zpětných odkazů je pro nás velmi důležité. Pokud jsou odkazy umístěny správně a mají pro uživatelé zajímavé (relevantní) sdělení, přivádí jej na naše stránky, kde s ním můžeme dále pracovat.

Co je zpětný odkaz?

Vezmeme-li v úvahu klasické reklamy, a placené pozice ve vyhledávačích jedná se o odkazy na naše webové prezentace. Bohužel u vyhledávačů jsme ovlivnění mírou relevance našeho obsahu u neplacených pozic nebo nabízenou cenou za proklik u pozic placených. Přestaneme-li platit za reklamu či přednostní výpis, odkazy na naše stránky mizí a zákazník o nás neví.
Zpětné odkazy jsou takové odkazy, které mají trvalý charakter.
zpetne
Zpětné odkazy můžeme najít:
  • V diskusních fórech kde o našem webu uživatelé diskutují a odkazují se na něj
  • Na sociálních sítích, kde je umístěn odkaz na náš web, nebo jeho obsah
  • V článcích publikovaných třetími stranami, které se odkazují na náš web, nebo jeho část (článek, studii, statistiku)
  • PR články, které sami publikujeme o námi nabízených, produkte, službách, zajímavostech, aktualitách a jiných významných událostech
  • V link farmách (weby shromažďující) odkazy, kde se registrujeme
  • V katalozích webových stránek
  • V tematických katalozích zaměřených na naši oblast podnikání
  • Ve vyhledávačích
  • V otevřené encyklopedii Wikipedia

Kde jsou mé odkazující stránky

Námi implementované řešení automaticky sleduje vývoj zpětných odkazů na naše i konkurenční weby. Můžeme sledovat přírůstky či úbytky odkazů za vybrané období. Testujeme, zda jsou zpětné odkazy stále platné (stránky s nimi existují). Zkoumáme významnost odkazu, hodnocení zdrojové stránky odkazu a mnoho dalších kritérií. Stejné postupy aplikujeme i na konkurenční weby a tím pádem můžeme identifikovat nové příležitosti, kde zpětný odkaz umístit.

Chcete-li i vy mít vždy aktuální přehled o vývoji zpětných odkazů na vašich stránkách, registrujte se do našeho systému.

Kam zpětné odkazy umístit?

Ne všechny umístění se hodí pro vaše zpětné odkazy. Vybírejte je s rozmyslem.

Ne každý zpětný odkaz je pro naši propagaci dobrý. Měli bychom se snažit získat zpětné odkazy na naše stránky z webu, které mají stejné nebo lepší hodnocení nežli náš web. Jedná se zejména o redakční weby s velkou návštěvností a vysokým hodnocením ve vyhledávačích. Zde o nás může redaktor napsat článek, nebo můžeme využít možnost placených PR komerčních sdělení. Tyto zpětné odkazy pro nás mají největší hodnotu.
umisteniodkazu
Naopak umisťování odkazů na weby s nízkým hodnocením pro nás výhodné není. Právě link farmy odkazů, kde se můžeme sami nebo za poplatek registrovat velmi rychle ztrácí význam pro vyhledávače (protože je běžní uživatelé nepoužívají) a odkazy z těchto zdrojů bývají ignorovány nebo dokonce penalizovány.

Výměna zpětných odkazů, partnerské odkazy

Další možností je výměna zpětných odkazů. My odkazujeme na svých stránkách na partnerský web a on odkazuje na nás. Zde je důležité vědět, kde bude náš odkaz na partnerském webu umístěn, tak aby byl dostupný pro běžné uživatele. Případně jakou relevanci má tento web k našemu oboru podnikání.
vymena2
Stejně tak musíme zvážit, kde umístíme odkaz partnera na našich stránkách. Je vhodné hledat partnery s příbuzných a ne stejných (zaměnitelných, substitučních) oborů podnikání, tak abychom ve finále nepřicházeli o vlastní zákazníky. Proces získávání partnerských odkazů je poměrně zdlouhavý, jelikož s partnery musíme jednat individuálně a není jisté, zda budou spolupráci s námi realizovat.

Pozor na duplicitní obsah

Pokud se registrujeme do různých katalogů, link farem nebo píšeme PR články, je vhodné obsahově měnit popis našeho odkazu (článku) a to jak titulek, tak samotný popis (obsah) případně i cílovou stránku. Tedy ne vše vždy směrovat na jedinou domovskou stránku webu.

V případě, kdy budeme publikovat stále stejné odkaz nebo na více webů umístíme stejné PR články, vyhledávače toto budou chápat jako duplicitní obsah a takovéto odkazy pak ztrácí svůj význam. Může se také stát, že vyhledávače toto jednání pochopí jako nekalou praktiku k získávání zpětných odkazů a budou nás penalizovat, zhoršením pozic ve výsledcích vyhledávání.

Strategie tvorby zpětných odkazů

Je důležité mít dlouhodobou strategii tvorby, sledování a hodnocení (významností) zpětných odkazů. Řešit tuto problematiku manuálně, je dnes neefektivní a časově velmi náročné.

Automatizace při budování zpětných odkazů

Námi nabízené řešení sleduje Váš profil při budování zpětných odkazů. Stejně tak můžete sledovat profil zpětných odkazů pro vaše konkurenty. Doporučuje nové prostory pro umístění odkazů na vaše stránky, automatizuje proces registrace do katalogů a vyhledávačů.