Jaké vyhledávače mají smysl ?

Na českém internetu existují v podstatě dva a půl hráče. O pozici jedničky stále bojují Seznam.cz a Google, z povzdáli je sleduje Bing. Ostatní vyhledávače reprezentují minoritní podíl v generování návštěvnosti a nevyplatí se pro ně příliš optimalizovat.
googleseznam
Seznam je používán starší generací a méně technicky orientovanými uživateli. Google má převahu u mladší generace a u pokročilejších uživatelů s větší IT vybaveností. Oba vyhledávače se snaží co nejvíce optimalizovat své výsledky tak, aby co nejlépe vyhovovali konkrétním uživatelům.
Google do výsledků vyhledávání zahrnuje i výsledky aktivit na stránkách měřených pomocí Google Analytics a evidují mnoho dalších více či méně relevantních faktorů.

Sledování aktuální pozice ve vyhledávačích

Prvním krokem k úspěšné optimalizaci je sledování aktuálních pozic přirozeného vyhledávání.
Jaké pozice ve výsledcích mají vaše či konkurenční projekty na konkrétní klíčová slova nebo fráze. Jejich důležitost je vidět na následujícím obrázku. Ideální stav je, abyste měli na svých stránkách relevantní obsah, vztahující se k danému klíčovému slovu nebo frázi a následně jej pravidelně aktualizovali a prezentovali jej pro uživatele vizuálně poutavou formou.
schema2
Bohužel na některá klíčová slova je již takový přetlak v podobě stránek usilujících o nejlepší pozice, že jiná cesta než přes placené (sponzorované) odkazy prakticky neexistuje.
Také je důležité vědět, jak si na tom u stejných klíčových slov vede vaše konkurence. Samozřejmě pozici ve výsledcích vyhledávání může ovlivnit celá řada faktorů, nebo intenzivní reklamní kampaň.
Díky našemu nástroji můžete sledovat své pozice, pozice vašich konkurentů a případně nově vznikající konkurenci, tedy projekty, které na vámi definovaná klíčová slova dosud neevidujete, a přesto se častěji objevují ve výsledcích vyhledávání.

Prémiová klíčová slova nebo dlouhý ocas (long tail)

Vždy je nutné zvážit, zda chcete být na předních pozicích na nejfrekventovanější klíčová slova ve vašem oboru, nebo na úzce specializovanou oblast s několika málo prokliky.
longtailWh
Problém prémiových nejnavštěvovanějších klíčových slov spočívá v tom, že o dosažení dobré (prioritní) pozice usiluje mnoho projektů. Slova bývají často poměrně drahá (při ceně za proklik) a jejich přesné cílení je problematické. Slova bývají natolik obecná, že mohou reprezentovat mnoho více či méně příbuzných komerčních aktivit a tím pádem cílení takového kampaně nemusí přinášet očekávaný zisk (konverzi).
Naproti tomu specializovaná klíčová slova a fráze nepřináší mnohačetné návštěvnosti, ale naopak několik málo návštěv v dlouhém časovém období. Jejich výhoda je v tom, že většinou směřují na konkrétní produkt nebo službu, takže zde nedochází k záměně významu a tedy zbytečnému prokliku uživatele na pro něj nezajímavý (nerelevantní) obsah.

Volba klíčových slov a frází v produktových vyhledávačích

I dnešní agregátory cen (produktové vyhledávače), jako jsou Heuréka.cz, Zboží.cz, Google nákupy využívají jako základ pro vyhledávání klíčová slova a fráze.

V současnosti jsou veškeré zobrazované výsledky ve výše zmíněných agregátorech zpoplatněny. Tedy každý proklik na váš produkt se platí. Proto je nutné jak v názvu, tak v popisu produktu, který importujete do agregátoru (obvykle formou XML Feedu) používat správná klíčová slova a fráze.

Myslete jako vaši zákazníci a běžní uživatelé

Klíčová slova a fráze, pro něž optimalizujete stránky nebo produkty, musí korespondovat s tím, co do vyhledávače bude zadávat váš potenciální zákazník (běžný uživatel).
Je zbytečné optimalizovat na slova nebo fráze, které uživatele nemohou napadnout a tím pádem je nikdy do vyhledávače (agregátoru) nezadají.
chystajiciseGreen
Zkuste se tedy orientovat na frekventované názvy a pojmy ve vašem oboru, ale počítejte i s uživateli laiky, kteří nemusí přesné názvy či parametry produktů (služeb) znát.
Námi nabízená sada nástrojů, vám pomůže identifikovat pozice ve vyhledávačích a doporučí vám, na která klíčová slova nebo fráze se zaměřit, případně která slova nebo fráze přidat nebo odebrat z vašeho reklamního portfolia.