Popište podnikatelský záměr, definujte cíle, sestavte harmonogram.

Chystáte se na podnikání

chystajicise

Jste začínající firma

beginer

Jste zavedená společnost

c12lehatkoS
Zajímá vás, jakou perspektivu a potenciální úspěch má váš podnikatelský záměr?
Opravdu jste zohlednili všechny relevantní faktory, které ovlivňují míůru nákladů, rizika a z toho plynoucí zisk?

Stanovili jste si správné, časově limitované a měřitelné kroky, které vás dovedou k vašemu cíli?

Formou optimalizovaného dotazníku vám nabízíme možnost rychle a efektivně analyzovat své podnikání.
Uvědomíte si oblasti a souvislosti, o kterých jsme dosud neuvažovali. Zhodnotíte své podnikání a navíc získáte sadu kroků a doporučení, které vás provedou počátečními fázemi podnikání, jako je zřízení podnikatelské živnosti, nastartování firemních procesů, správné komunikace se zákazníky a obchodními partnery.
Upozorníme vás na chyby, kterých se máte vyvarovat a poskytneme optimalizované reálné postupy, které je vhodné v čas a efektivně řešit.

Již jste si prošli procesy založení a uvedení vašeho produktu či služby na trh?
Jaká byla vaše motivace pro zahájení podnikání?

  • Vaše znalosti či dovednosti, které poskytujete ostatním
  • Nalezli jste zajímavý produkt, který by mohl být zajímavý pro potenciální zákazníky
  • Identifikovali jste skupinu zákazníků, kteří mají specifické požadavky a potřeby, jež můžete uspokojit

I pro vás je určen náš modul pro analýzu podnikání.

Kdy jindy než teď je dobré udělat inventuru vašeho podnikání?
Pomocí našeho modulu analýzy podnikání můžete efektivně popsat váš stávající stav a definovat budoucí směr vašeho podnikání.

  • Popište svá dřívější rozhodnutí
  • Analyzujte jejich dopad na vaše podnikání
  • Zhodnoťte jejich – úspěšnost, časovou a finanční náročnost
Zamyslete se nad tím jak:

  • Eliminovat chybné a neefektivní kroky
  • Nastartovat nové procesy pro zefektivnění pracovních postupů
  • Vyzkoušet nové trendy v podnikání
  • Experimentujte s přijatelnou mírou rizika

Efektivní řízení vašeho času

time
Jak by se vám líbilo, kdyby vám někdo naplánoval váš pracovní den?
Efektivně rozvrhl jednotlivé úkoly a přizpůsobil dobu jejich řešení vašim časovým možnostem.
Námi poskytovaný nástroj po vyplnění potřebných informací, sestaví sadu kroků, které musíte splnit, abyste dosáhli vámi vytyčených cílů.
Následně definujete svůj časový harmonogram, uvedete dny v týdnu, kdy pracovat můžete a kolik hodin jste schopni vašemu podnikání věnovat. Aplikace sestaví harmonogram dle vašich požadavků, zohlední výjimečné situace (dovolená, nemoc, atd.) a povede vás formou rad a doporučení k dokončení všech úkolů, které z vašeho podnikatelského záměru vyplývají.